CFA Barberà

Centre de Formació d'Adults Barberà (Direcció i Secretaria)

Carrer Nemesi Valls 35 2n pis

08210 Barberà del Vallès

telf. 93 718 58 18

e-mail


Centre Cívic de Ca N'Amiguet

Via Sant Oleguer 20

08210 Barberà del Vallès