Calendari de Preinscripció i Matrícula Curs 2017-2018

Les preinscripcions són anuals, fixades pel Departament d'Educació durant el mes de juny; en el cas dels GESO (Graduat Educació Secundària Obligatòria) hi ha matrícula trimestral.

Preinscripció

Publicació vacants: 15 de juny 2017

Preinscripció i entrevistes alumnat nou: 12 al 27 juny 2017.MÉS INFORMACIÓ i HORARIS aquí

Publicació llista de sol.licituts: 4 de juliol 2017

Termini per presentar reclamacions: del 4 al 6 de juliol 2017

Publicació llista de sol.licituds ordenades per barem: 4 de juliol 2017

Publicació, per activitats, de les llistes d'admessos i d'exclosos: 12 de juliol 2017

Matrícula

Alumnat admès i confirmació alumnat propi: 4 al 8 setembre de 2017, ambdós inclosos.

HORARIS MATRÍCULA aquí

NOTA: L'alumne que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia
a la plaça adjudicada

Alumnat llista d'espera si hi ha vacants: a partir 12 de setembre 2017

Durant el curs: consultar secretaria; dimarts ( 16-19 h.) i divendres ( 10-13 h.)

Documentació necessària

- Original i fotocòpia del DNI

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària

Si l'alumne és menor de 28 anys, a més cal:

- Fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social

Si l'alumne és menor d'edat, a més cal:

- Original i fotocòpia del llibre de família

- Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal