PROJECTE DE RECERCA

Guies: Guia dels alumnes (esdelibro.es)


Activitats:

Fulls de treball (esdelibro.es)

0. Activitat 0: Investigas o surts del pas?

La trobareu a les pàgines 3, 4 i 5 del full de treball.

1. Activitat 1: Fem-nos preguntes

2.- Activitat 2: Els objectius del treball

2.2.-Treball a casa: El tema.

(Fem una simulació per trobar un tema del nostre interés alhora de realitzar el treball)

Feu l'activitat ¡ Sigue el rastro ! a les pàgines 9, 10 i 11 del full de treball.

Aquesta activitat la podeu imprimir i entregar al professor o enviar-la per correu electrònic a sserra42@xtec.cat

3.- Activitat 3: El treball de camp

Geisha, sobreviure al progrés

Efectes especials

El tunel de vent

Arqueologia

 

4.- Activitat 4: La taula de continguts