En aquest espai podeu consultar tot tipus d'informació referent al funcionament del centre, si necessiteu alguna consulta concreta us podrem atendre a les hores de visita o a través de correu elctrònic a8065007@xtec.cat

INSTRUCCIONS DEL CURS

HORES DE VISITES:

-Direcció: Divendres de 15,00 a 17,00 hores.

-Tutories: Dimarts de 12,30 a 13,30 hores.