Il·luminació
Arriba Geobiologia Microclima intern Elements estructurals Calefacció Estalvi d'aigua Il·luminació Energia fototèrmica Energia fotovoltaica Electrodomèstics

 

Il·luminació

Il·luminació natural
Estalvi energètic
Llums
    Làmpades d’incandescència
    Làmpades fluorescents

Il·luminació natural

Està basada en l'aprofitament de forma passiva de la llum solar, habitualment és a través de les finestres convencionals, però també per finestres enlairades, llucanes, claraboies, o els paraments envidrats dels teulats de dent de serra. Els vidres que s'utilitzen en aquestes aplicacions han de ser transparents (per aprofita millor la llum) i amb doble o triple làmina (per disminuir les pèrdues de calor).

IllumNatur1.gif (942 bytes) IllumNatur2.gif (2329 bytes) IllumNatur3.gif (1733 bytes) IllumNatur4.gif (2175 bytes)

En el cas de les claraboies i els paraments envidrats es poden presentar alguns problemes: filtració d'aigua, pèrdua de part de l'aïllament tèrmic, cost més elevat de l'estructura del teulat. Un impediment addicional és la intensitat de la llum que en principi no pot ser controlada. Es pot solucionar, utilitzant vidres especials que en condicions concretes passen a regular la quantitat de llum rebuda:

Fotocròmics, que s'enfosqueixen a elevades intensitats de llum.

Termocròmics, que s'enfosqueixen a altes temperatures del vidre.

Electrocròmics, que s'enfosqueixen per el pas d'un corrent elèctric controlat per un regulador.

Estalvi energètic

Per una il·luminació eficient s'ha d'aprofitar la llum natural, situació per la qual hem de potenciar les finestres, claraboies, i celoberts, engrandint si fa falta les seves capacitats. En última instància ens hem de plantejar l'ús de la llum artificial i només en indrets que no puguin ser il·luminats per el sol o espais d'utilització nocturna.

Tot i així hem de tenir en compte un seguit de consideracions per un bon manteniment de la lluminària que augmentarà les seves prestacions i en reduirà el seu consum.

Hem d'evitar deixar els llums encesos i restringir-ne l’ús. Pintar les parets de colors clars tot procurant que els elements decoratius (mobles, cortines...) també ho siguin es potencia d’aquesta manera la llum doncs els colors blancs la repel·leixen i d’aquesta manera queda en l’ambient. Utilitzar bombetes de tons clars i evitar bombetes opaques o de colors. Ús de làmpades d’elevada eficiència, per exemple tubs fluorescents o fluorescents compactes. Utilització de llums adequats en les distintes sales i considerar les làmpades orientables o bé, amb pantalles per tal de concentrar la llum en els indrets en què es necessita. Netejar sovint les làmpades per tal de treure’n la pols que disminueix la capacitat lumínica. I finalment, cal substituir les làmpades velles o en mal estat.

Llums

Làmpades d’incandescència

Làmpades d’incandescència convencional

Descripció

Un filament de tungstè col·locat en una esfera de vidre que genera llum quan entra en incandescència. Bombetes de filament incandescent. Treballen a temperatura molt elevada degut al seu baix rendiment que determina una gran quantitat de pèrdues en forma de calor.

Avantatges

Costos reduïts. Ús habitual.

Inconvenients

Rendiment lluminós molt baix (8%del consum utilitzat en la des pesa de la llum per un 92% de pèrdues, en forma de calor). Vida curta (estimada en unes 1000 hores).

Usos

Col·locades en zones d’utilització esporàdica. Passadís, traster, golfes, habitació dels convidats. El consum produït per les bombetes d’aquest tipus serà mínim tot tenint en compte el baix rendiment.

Són llocs que per la seva rara utilització no fan necessària una bombeta de millors prestacions, a la vegada més cara.

Làmpades d’incandescència halògens

Descripció

Bombetes de filament incandescent. Treballen a temperatura molt elevada degut al seu baix rendiment que determina una gran quantitat de pèrdues en forma de calor.

Avantatges

Llum molt concentrada.

Inconvenients

Rendiment lluminós molt baix. Vida el superior a les 2000 hores. Necessita pel seu funcionament un transformador que crea un camp electromagnètic, en certa mesura considerat perjudicial.

Usos

En zones freqüentades, d’utilització mitjana i alta, com ara habitacions, menjador, cuina, pati... on s’encenguin i es tanquen sovint els llums. On una llum fluorescent resultaria malmesa per l’intermitent flux de corrent.

Les llums halògens són molt útils, per espais de treballs individuals on la llum convé que vingui concentrada. En grans extensions es presenta un problema: fa falta una gran quantitat de llums halògens per il·luminar l’espai. 

Làmpades fluorescents

Làmpades fluorescents convencionals

Descripció

Treballen a temperatures baixes degut al seu alt rendiment que evita les pèrdues en forma de calor. És molt important disposar d'un reflectant, com es veu en el següent dibuix.

Avantatges

Vida d’entre 6000 a 7000 hores. Rendiment alt (30-50% en llum i d’un 70-50% en calor). Repel·leix la pols.

Inconvenients

La seva vida pot disminuir per variacions a la tensió. Al final, el seu rendiment disminueix i s’ha de canviar.

Usos

En zones freqüentades, d’utilització mitjana i alta, com ara habitacions, menjador, cuina, pati... Preferentment en sales espaioses, que necessitin una quantitat de llum artificial de forma continua.

Làmpades fluorescents compactes

Descripció

Treballen a temperatures molt baixes, degut al seu alt rendiment que evita les pèrdues en forma de calor.

Avantatges

Vida útil elevada (entre les 5000 i 8000 hores). Rendiment alt (40-60% en llum i d’un 60-40% en calor). Repel·leix la pols.

Inconvenients

Preu elevat.

Usos

En zones freqüentades, d’utilització alta, com ara habitacions, menjador, cuina, pati... Preferentment en sales espaioses, que necessitin una quantitat de llum artificial de forma continua.

Làmpades fluorescents d’halogenurs 

Descripció

Produeixen el mateix tipus de llum que les bombetes halògens, amb un consum més reduït. Se’n determinen dos tipus segons la reactància que utilitzen, distingim entre la ferromagnètica i la electrònica. La reactància ferromagnètica és la d'ús convencional tot i que resulta en comparació menys eficient, però a la vegada més econòmica.

Avantatges

Vida útil llarga (6000 hores). Rendiment alt (40-60% en llum i d’un 60-40% en calor). Repel·leix la pols.

Inconvenients

Preu elevat.

Usos

En zones freqüentades d’utilització mitjana i alta, com ara habitacions, menjador, cuina, pati... On s’encenguin i es tanquin sovint els llums, doncs l'alternativa del llum fluorescent resultaria malmesa per l’intermitent flux de corrent. Les llums fluorescents d’halogenurs són molt útils per espais de treballs individuals on convé que la llum es projecti de manera concentrada. Però en grans extensions és millor optar per un altre tipus de llum doncs es requereix una gran quantitat d'aquests llums per il·luminar l’espai, augmentant el preu d'adquisició total.