IESI la Bisbal
99-00    

 Organització i recursos


Estudis impartits el curs 99-00

El Professorat

Tenim 78 professors per a 820 alumnes.

Llista de tutors i delegats de curs.

L'organigrama del centre

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR

Xevi CODOLÀ

Coordinació general. Relacions exteriors

Assumptes tècnics d'horaris i aules. Notes BAT-CICLE

CAP d'ESTUDIS PROFES

Josep MªFORTIÀ

Permisos absències. Justificació faltes.

Notes ESO

CAP d'ESTUDIS ALUMNES

Joan BACA

Problemes disciplina alumnes

COORD.PEDAGÒGIC

Àngels ARAGONÈS

ESO: crèdits, organització, llistes.

SOTS-DIRECTOR

Martí, FABRELLAS

Coordinació general 1r cicle ESO.

SECRETARI

Rafel BRUSI

Assumptes econòmics. Supervisió documents.

Burocràcia. Notes FP

ALTRES CÀRRECS

ACT.EXTRA-ESCOL.

Eugeni PENALVA

Comunicació sortides. Diades assenyalades

Xerrades i conferències

MENJADOR

Anna PRUJÀ

Menjador i transport escolar

COORD.INFORM.

Josep Ll. MEJIAS

Xarxa. Programes pedagògics.

COORD.FP

Marina PUIG

Relacions alumne-empresa. Contractes laborals

PRÀCTIQUES EMPRESA

Qui ALSINA
Roser PARNAU

Coordinar i controlar pràctiques empresa

PSICO-PEDAGOG

Fina BALP

Alumnes amb problemàtiques especials

COORDINADORA UAC

Anna LLENAS

Coordinació AI i UAC

EAP

Conxa COMAS

Atenció psicològica

BIBLIOTECA

Albert MALLOL

Prèstecs llibres, vídeos, ... Suport inform.secre.DOGC
Infraestructura sortides

COORDINADORS PEDAGÒGICS

COORD. ESO

1r.cicle ESO

1r: Marta RIEMBAU

2n: Rosalia MUÑOZ

Reunions equips docents.Crèdit síntesi Adjudicació CV

COORD. ESO

2n.cicle ESO

3r: Joan GAY

4t: Eva PLANA

Reunions equips docents.Crèdit síntesi

Adjudicació CV

COORD.BATXILLERAT

Ramon MONRÀS

Treball recerca. Optatives BATX.

CAPS DEPARTAMENT

CT : Ramon CARALT

LE: Rosa ANGULO

ID: Emma PAGÈS

CS: Santi YEPES

MA: Nuri TERRADELLAS

CN: Albert PALAHÍ

TC: Jordi FANALS

PL: Jordi RODRÍGUEZ

AD: Carme SERENTILL

DL: Ferran GIRONÈS

Dirigir departaments: reunions, coordinar exàmens, temes econòmics, exàmens recuperació pendents, sortides, ...

PERSONAL NO-DOCENT

ADMINISTRACIÓ

Marta FITA - Encarni CABELLO

CONSERGERIA

Joan Ramon MACCRAGH - Miquel SOLER - Elisabet GARRIGA

PERSONAL NETEJA

Francisca VARGAS - Teresa DURAN[ Portada | Introducció | El Centre | Història |
| Caixa dels Trons | Anuncis | Estudis en preparació | Activitats Normals |
| Activitats Extres | Paginers | La Ciutat ]