Portada IESI

 

Pràctiques

Nous Cicles

Alumnes

Empreses

Borsa de Treball

 

Portada

 

A partir de la Reforma:
ELS NOUS CICLES FORMATIUS
 

La Nova Formació Professional


Amb la implantació de la Reforma Educativa, la formació professional es transforma i intenta aprofundir en tot un seguit de competències professionals desenvolupades en el sistema productiu.

En el currículum dels Cicles Formatius no hi ha assignatures de caràcter general, com ara matemàtiques, ciències, història... S’hi estudien les habilitats i els coneixements necessaris per a cada professió, i inclou un nombre d’hores de formació, que s’han de realitzar obligatòriament en els centres de treball.


Inici de la pàgina actual 

Què es pretén amb la formació en centres de treball?


Els objectius bàsics de la Formació en Centres de Treball són:

 • Completar la formació acadèmica de l’alumne, integrant-se en el món empresarial.
 • Conèixer l’entorn productiu.
 • Contribuir a la inserció laboral de l’alumne.


Inici de la pàgina actual 

Els Cicles formatius a l'IESI la Bisbal


El Departament d’Ensenyament ha concedit els CCFF següents:

Properament penjarem més informació


Inici de la pàgina actual 

Distribució horària de la Formació en centres de Treball


 • La LOGSE estableix que el crèdit Formació en Centres de Treball del Cicle Formatiu, Grau Mitjà, Gestió Administrativa, ha de tenir una durada de 310 hores com a mínim. Aquestes hores es realitzaran d’acord amb el calendari escolar, és a dir, excloent els dissabtes, diumenges i les vacances escolars.
 • Els alumnes que hagin superat tots els crèdits avaluats en el primer trimestre, podran optar a la FCT a partir del mes de gener.
 • Els horaris permesos per a desenvolupar la FCT poden ser:
  • Fins a 4h. diàries, amb un màxim de 20 setmanals, de forma simultània amb l’horari lectiu.
  • Fins a 7h. diàries, amb un màxim de 35 setmanals, en acabar el curs acadèmic.
   Podrà iniciar-se la FCT el dia 7 de juny i acabar el 31 de juliol.
 • Combinar les anteriors possibilitats, és a dir, una part de la FCT en horari extensiu, i la resta en horari intensiu.
 • Excepcionalment, els alumnes que no puguin realitzar la FCT durant el present curs escolar, es podran matricular en el següent curs, per a realitzar-la.


Inici de la pàgina actual 

Què ha de fer l'Empresa si té alumnes realitzant la FCT?


 • La Coordinadora de Formació Professional de l’Institut es posa en contacte amb l’empresa per què aculli un alumne en FCT.
 • Dins l’empresa l’alumne ha d’estar tutoritzat per una persona que farà de formador.
 • La Tutora del Cicle Formatiu de l’Institut, pacta amb el tutor de l’empresa les activitats de formació en el Centre de Treball.
 • En acabar la Formació, el Tutor d’empresa i la Tutora de l’Institut, avaluaran les activitats de formació conjuntament.
 • La qualificació constarà en el Quadern de Pràctiques amb una nota de APTE o NO APTE.


Inici de la pàgina actual 

Qui són les persones responsables de les relacions escola-empresa a l'IESI la Bisbal?


De dreta a esquerra:

 • Coordinadora de Formació Professional: Marina Puig i Barris
 • Tutora de Pràctiques de Formació Professional: Roser Parnau i Prats
 • Tutora del Cicle Formatiu, Grau Mitjà, Gestió Administrativa: Dolors Pons i Sais.
 • Professores


Inici de la pàgina actual