Portada IESI

 

Pràctiques

Nous Cicles

Alumnes

Empreses

Borsa de Treball

 

Portada

 

FEM PRÀCTIQUES A LA FP

 
 

Cinc cèntims d'història


La Formació Professional es va iniciar fa més de 25 anys, amb el desenvolupament de la Llei General d’Educació 14/1970 de 4 d’agost, introduint-la als instituts de forma més acadèmica que l’antiga maestria i oficialia industrial.

El Ministeri d’Educació, en el Reial Decret 707/1976 de 5 de marc, d’Ordenació de la Formació Professional deixa clar que podria establir-se una "adequada simultaneïtat entre l’estudi i la pràctica professional"

A Catalunya, el Departament d’Ensenyament va desplegar una normativa (Decret 3/1982 de 8 de gener), per a regular els convenis en pràctiques entre empreses i Institut.

Més tard va signar convenis de col·laboració amb associacions d’empresaris i institucions públiques i privades, que permetien realitzar aquestes pràctiques dins un marc legal.

L’Institut de Formació Professional de La Bisbal, considerant que les pràctiques en empreses serien molt positives per a l’ampliació del currículum escolar dels alumnes, va voler participar d’aquesta experiència des del curs19xx-xx.


Inici de la pàgina actual 

Què són els convenis en pràctiques?


Són uns acords, subscrits amb model oficial, entre l’Institut i l’empresa, per tal que els alumnes de Formació Professional puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completin la seva formació teòrica.

L’alumne realitzarà les pràctiques en un temps màxim de quatre hores diàries i vint setmanals. La durada recomanada és de tres mesos com a mínim, amb possibilitat de pròrrogues, fins a un màxim d’un any en la mateixa empresa.


Inici de la pàgina actual 

Què suposen les pràctiques per l'alumne?


 • El coneixement del món laboral i de l’empresa
 • Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de seguiment.
 • Facilitar la posterior inserció laboral.


Inici de la pàgina actual 

Què suposen les pràctiques per l'empresa?


 • Captar futurs operaris especialitzats, possibilitant l’accés dels joves a una ocupació.
 • Col·laborar en el formació dels joves aprenents.
 • Relacionar-se amb els centres educatius.
 • No ha de suportar cap càrrega social. L’alumne està cobert per l’Assegurança Escolar Obligatòria.


Inici de la pàgina actual 

Com es tramita un conveni?


La tramitació d'un conveni la fa l'Institut a través de la coordinadora de Formació Professional.

La gestió dels convenis es fa amb el programa BID (Banc Integrat de Dades) que ha dissenyat la Cambra de Comerç i que permet que els convenis es validin per via telemàtica.


Inici de la pàgina actual 

Qui són les persones responsables de les relacions escola-empresa a l'IESI la Bisbal?


De dreta a esquerra:

 • Coordinadora de Formació Professional: Marina Puig i Barris
 • Tutora de Pràctiques de Formació Professional: Roser Parnau i Prats
 • Tutora del Cicle Formatiu, Grau Mitjà, Gestió Administrativa: Dolors Pons i Sais.

Professores


Inici de la pàgina actual 

Seguiment de les pràctiques dels alumnes


El Tutor de Pràctiques de FP de l’Institut és el responsable del control i seguiment de les pràctiques en el centre de treball.

El resultat de l’aprenentatge i activitats realitzades a l’empresa, serà avaluat en el Quadern de Seguiment de l’Alumne.


Inici de la pàgina actual