AMPA  

AMPA ESCOLA PARDINYES

 

 

 QUÈ PRETENEM
 

Els nostres objectius són:

· Promoure la participació de pares i mares en la gestió del centre.

· Organitzar activitats i serveis extraescolars per als nostres fills i filles (acollida matinal, menjador, activitats extraescolars...).

· Donar recolzament als projectes i propostes del centre.

· Servir de lligam entre l'escola i la família.

· Permetre a mares i pares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l'escola i sobre temes educatius d'abast més general.

Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863