Les Escoles estan ubicades a:
Partida Caparrella, 97
25192 Lleida

Telèfon: 973 282 102
 

Fax: 973 266 439
 

Correus electrònics:

c5005466@centres.xtec.es
eespecials@ddl.net  

AMPA
QUI SOM?
PRESIDENT: Pedro López
VICEPRESIDENT: Joan Arnedo
TRESORERA: Begoña Guiralt
SECRETÀRIA: Zoraida Grande
VOCALS: Antonieta Peiró
  Mª Jose Motilva
  Lucia Marqués
 
 
COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?
TELEFON:  
CORREU ELECTRONIC: llardesantjosep@hotmail.com
 

PROPERES REUNIONS JUNTA AMPA

DATA LLOC y HORA
   
   
   
   
   
   
 

COPYRIGHT (C) 2006, E.E. Llar de Sant Josep