Les Escoles estan ubicades a:
Partida Caparrella, 97
25192 Lleida

Telèfon: 973 282 102
 

Fax: 973 266 439
 

Correus electrònics:

c5005466@centres.xtec.es
eespecials@ddl.net  

Programa de Garantia Social

L’escola d‘educació especial “Llar de Sant Josep” (Centre de la Diputació de Lleida), presenta el Programa de Garantia Social per a nois i noies de 16 a 20 anys, amb discapacitats psíquiques, a les quals es poden associar dèficits auditius que, portem a terme juntament amb la col·laboració de la institució ASPROS (Associació Protectora Disminuïts Psíquics de Lleida) en l’àmbit de formació i orientació laboral.

Aquests programes estan autoritzats pel Departament d'Educació i la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.

Si voleus us podeu descarregar el programa del curs, que es divideix en dos moduls d'un any de durada.

PGS 1                                                                             Fotos

PGS 2

 
 

COPYRIGHT (C) 2006, E.E. Llar de Sant Josep