Currículum 2007

Currículum i organització

Departament d'Educació

Bloc del Departament d'Educació

Època

Generalitat de Catalunya

Inspecció de Lleida

Saga

Servei Educatiu del Solsonès

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Serveis Territorials a Lleida

Llei 8/2006, de mesures de conciliació de la vida p.f. i l.

Resolució TRI/3345/2005, d'acord sobre condicions de treball

Decret 317/2004, regula constitució i composició CE

Ordre EDU/295/2008, procés d'avaluació a l'ESO

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya (LEC)

Ustec

Fapac

 

 

SES de Sant Llorenç de Morunys
Carrer de la Creueta, s/n
25.282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
Telf. 973 492 009 - Fax 973 492 413
c5008248@xtec.cat

presentació

calendarijustificant d'absències