(tornar a la pàgina d'inici)

1. La central nuclear

2. L'incident: abast i hipòtesis

3. Clausura i desmantellament

4. Annex: classes de radiacions, tipus d'emmagatzematges...

5. Informació sobre el treball i els autors


Descripció geogràfica i localització

On es troba?

L'energia:
a Catalunya
click: 198KB

a Espanya:
click: 270KB

Vies de comunicació:
a Catalunya
click: 280KB

a Espanya
carreteres i línies marítimes (360KB) autopistes i autovies (100KB)
línies aèries (95KB) ferrocarril (175KB)

Dades tècniques energètiques

La central
Incident

L'accident

lloc del sinistre:

Cronologia


Hipòtesi:

si l'accident hagués tingut la magnitud que el de Txernòbil

Taula: baixes civils

Efectes de la radiació:
· taula
· gràfiques
El desmantellament

Problemàtica


El reactor

Nivells de clausura

Procès de clausura


El que queda per desmantellar
Annex

Radiacions

Tipus
Rebudes


Tractament de residus

· líquids
· gasosos
· sòlids
classificació (taula)

Ubicació
tipus


Costos

Cost de l'operació
notes de premsa
Informació

Autors

Bibliografia:
· Paper
· CD-ROM
· Internet

Més informació:
altres links


tornar al principi