Municipi
Capellades
CEIP Marquès de la Pobla
 
 
 
  LA FONT CUITORA
 


Pintura Costa Solé.


Font Cuitora.

Parc de la Font Cuitora.

 

La Font Cuitora és un parc amb una font i molts plataners situats darrere el polisportiu.

Es diu Font Cuitora perquè la seva aigua cou més bé el llegum: Mongetes, cigrons,...

Abans de la guerra hi havia un quiosc que era un bar. Hi havia taules i cadires davant de la font i la gent prenia la fresca sota els plataners. També s'hi feia una fira de bestiar.

La gent anava a buscar aigua amb un canti i seien al voltant de la font per parlar.

 

 

Ara hi ha uns bancs de pedra per poder seure, unes pistes de petanca i un amfiteatre on a l'estiu s'hi fan representacions i concerts.

Per la Festa Major hi ha una arrossada. La gent sempre hi va a passejar.

 

 

 

 

La Font Cuitora és un lloc emblemàtic de Capellades.

Els artistes locals l'han pintat moltes vegades i els poetes li han dedicat poesies.

   
Índex