13 de novembre de 2013
TROBADA PEDAGÒGICA "SALVADOR ESPRIU A L'AULA"
     
   
Crònica de les intervencions
   
     
"Espriu i les possibles estratègies didàctiques que genera"
  M. Isabel Pijoan
"Qui és Salvador Espriu?"
  Núria Cervera i Anna Pèrez
"Recital poètic-musical S. Espriu"
  Roger Martínez
"La consolidació de la competència comunicativa a través dels contes i els relats breus"
  Coral Caro
"Marató de textos de Salvador Espriu"
  Montse Horta
Conclusions
  (en redacció)
     
     
La Trobada a l'agenda de l'any Espriu
 
L'any Espriu a la XTEC