Elles i ells, colze a colze
Bibliografia i webgrafia de coeducació de qualitat literària, plàstica i audiovisual, centrada en la seva capacitat de seducció per atrapar lectores i lectors, que afavoreixi una mirada que faci sentir i pensar en clau coeducativa.
«Primera persona, femení, plural»
Documental sobre el nou feminisme, centrat en l'experiència intergeneracional de mares i filles.
Cap a una orientació laboral en igualtat
Material didàctic que ofereix un conjunt d'experiències que busquen visibilitzar com encara, avui dia, es continuen reproduint els rols tradicionals i com aquests interfereixen en la lliure elecció dels estudis i de les opcions professionsls de noies i noies.
Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre.
Receptes per visibilitzar les dones en l’àmbit de l’educació
Exposició: Història d’un ideal
Antònia Adroher i Pascual, mestra i regidora republicana, gran defensora de la coeducació. L’exposició ens mostra a vista d’ocell la història de Girona al llarg del segle XX des de la perspectiva i la possible mirada de l’Antònia.
 

Treball per a les relacions de gènere: 5è de primària.
La construcció de la identitat, així com la conceptualització dels rols de gènere i les relacions que s’estableixen entre els mateixos, es realitza a través del procés de socialització.

Prevenció de la violència: “Juul, què t’ha passat?: 6è de primària i 1r curs d’ESO.
Sovint el maltractament entre iguals forma part del repertori d’alguns nois i noies o grups de joves.

Educació de la sexoafectivitat: “Conèixer el cos": 2n d’ESO.
Tot i que els coneixements d’anatomia i fisiologia sexual es contemplen en els currículums escolars, és convenient un reforçament i aclariment de dubtes sobre aquesta temàtica.

Taller d'igualtat i prevenció de la violència de gènere: "Conèixer per canviar la mirada": 3r curs d’ESO.
Taller on es treballa l’anàlisi de la desigualtat, els rols i estereotips de gènere, la identificació de valors i actituds sexistes

Prevenció de les conductes sexuals de risc: Educació sexoafectiva
: 4t d’ESO.
La sexualitat és una de les formes d’expressió de les persones i per tant s’ha de poder exercir de la forma més saludable possible.

[+] Activitats

 

Recursos en línea
Recull d'idees, activitats i materials per a professors i professores que vulguin treballar la igualtat de tracte entre gèneres a les seves classes, des de diferents àrees curriculars.