Coeducació. Programes d'innovació educativa
http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/

Programa del Departament d'Educació que té per objectiu promoure una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com integrar de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge la perspectiva de gènere.
Aquesta web és bàsica perquè aporta recursos, experiències, enllaços, bibliografia i agenda tot referit a la Coeducació a Catalunya, tot mostrant les realitat existents en el món educatiu.

 
Col·lectiu per a la Igualtat de Girona
http://www.solidaries.org/igualtat/index2.htm

El Col·lectiu per a la Igualtat de Girona té per objectiu promoure la igualtat de gènere amb actes i debats sobre qüestions d’actualitat social i cultural. La web fa conèixer i visibilitza l’aportació de les dones al llarg de la història i en l’actualitat arreu del món.
Cinema, literatura, entrevistes, biografies, fets actuals, observatoris per la igualtat, propostes pedagògiques i un espai d’enllaços d’interès degudament classificats.

 
Institut Català de les Dones
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones

L’Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a les dones que desenvolupa l’administració de la Generalitat.
La web informa i facilita recursos d’utilitat per als centres educatius com ara publicacions, exposicions i xerrades a les famílies.

 
Talla amb els mals rotllos
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem

És un programa de sensibilització i prevenció de les violències vers les dones, dirigit a adolescents i joves, impulsat per l'Institut Català de les Dones (ICD), la Secretaria de Joventut (SG) i el Departament d'Educació.

 
La Secretaria de la Dona
http://www.sindicat.net/dona/

La Secretaria de la Dona del sindicat d’ensenyament USTEC-STEs publica Unitats Didàctiques temàtiques en torn al “8 de març” i al “25 de novembre”.

 
Amnistia Internacional Catalunya
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/tema/index.html

Fa propostes pedagògiques per a treballar els drets de les dones i el rebuig a la violència de gènere.

 
Col·lectiu d’homes contra la violència de gènere
http://www.lazobicolor.org/

Col·lectiu que té com a objectiu, cooperar en accions encaminades a qüestionar el model masclista que suposa que ser home dóna algun tipus de dret o autoritat especial sobre les dones i mantenir una actitud en les nostra vida personal, laboral i social que sigui exemple de comportament cívic i pacífic amb els altres membres de la societat.

 
Catàleg específic de coeducació dels Centres de Recursos Pedagògics
http://www.xtec.net/sgfp/crp/catalegs/coeducacio/coeducacio

Materials relacionats amb la coeducació disponibles en els CRP..