fnns.gif (3324 bytes)     
     
diana.gif (953 bytes) 7 consells d'or per obtenir bones imatges
En aquest apartat trobaràs, junt amb moltes imatges del nostre riu, tot un seguit de recomanacions sobre equips, llenguatge d'imatge i actituds per obtenir les teves imatges.

diana.gif (953 bytes) Ús de la càmera fotogràfica digital MAVICA
Accés a la pàgina que conté informació sobre característiques i funcionament d'aquesta càmera.

diana.gif (953 bytes) Ús de la càmera fotogràfica digital Fujifilm 1200 MX
Aquest equip està en préstec al vostre CRP. Aquí hi trobaràs informació sobre el seu contingut, el seu ús, les seves característiques i l'instal.lació i ús del software.

diana.gif (953 bytes) Digitalització d'imatges amb escàner (I)
Conté una explicació del procediment de digitalització d'una fotografia amb l'escàner HP 4100 C

diana.gif (953 bytes) Digitalització d'imatges amb escàner (II)
Aquí hi trobaràs informació del procés de digitalització d'objectes amb l'escàner HP 4100 C

diana.gif (953 bytes) Els vídeos del Ter
Conté indicacions i normes d'estil per la publicació de petits vídeos a la pàgina WEB amb la dotació i programari d'alguns centres (Miro DC10+ i Studio)

diana.gif (953 bytes) Una presentació de diapositives amb Studio 8
Conté indicacions i normes d'estil per la publicació de presentacions de diapositives en format de vídeo digital amb Studio 8.

diana.gif (953 bytes) Captura d'imatges fixes d'un vídeo (I)
Es descriu el procediment per extreure imatges d'un vídeo o pel.lícula i convertir-les en una imatge jpg amb el programa Studio.

diana.gif (953 bytes) Captura d'imatges fixes d'un vídeo (II)
Aquí hi trobaràs una explicació del procediment per extreure imatges fixes de qualsevol enregistrament en vídeo utilitzant els aparells de la sala d'edició SGTI-SMAV.

diana.gif (953 bytes) Tractament de les imatges amb Paint Shop Pro
5 unitats per passar una imatge des de la càmera digital a la pàgina WEB del Ter: examinar el disquet, moure's per la imatge, retocar-la, definir les dimensions i desar-la.

diana.gif (953 bytes) Ajustaments de la imatge amb Paint Shop Pro
Un exemple que il.lustra algunes de les possibilitats del Paint Shop Pro per realitzar petits retocs bàsics a les imatges abans de fer-ne la tramesa.

diana.gif (953 bytes) Format de la imatge digital
Et presentem normes d'estil bàsiques (tipus d'imatge, compressió, dimensions...) per trametre les teves imatges

diana.gif (953 bytes) Compressió i descompressió de fitxers amb Winzip
El Winzip, una eina útil per rebaixar el pes dels fitxers i per empaquetar diversos fitxers en un de sol, per facil.litar la tramesa per e-mail.

diana.gif (953 bytes) Tramesa de les plantilles dels apartats «Les fotos dels avis». «Els ponts del riu», «He anat al riu i he vist...». 

diana.gif (953 bytes) Tramesa de la imatge
Mira les indicacions sobre l'ús bàsic del correu electrònic per fer-nos arribar imatges i textos.