DOCUMENTACIÓ
Nou currículum PRIMÀRIA  
   
Nou currículum SECUNDÀRIA  
   
Presentació de Roser Canals sobre el currículum LOE. Context i justificació. Un currículum per a l’adquisició de les competències bàsiques. Estratègies d’aula i flexibilitat en l’organització del currículum. Planteja reflexions i propostes per a dinamitzar el Projecte Educatiu del Centre (+ informació. veure amb pantalla completa)
   
Article d’Antoni Zabala i Laia Arnausobre “La enseñanza de las competencias” dintre de la revista Aula de Innovación Educativa. Núm. 161. La decisió sobre un ensenyament basat en competències planteja no només canvis importants en la determinació dels continguts d'aprenentatge sinó especialment, i de forma profunda, en la pràctica educativa. En aquest article es porta a terme una revisió sobre les característiques bàsiques de l'ensenyament de les competències (+ informació)
   
Article de Xabier Garagorri “Currículo basado en competencias: aproximación al estado de la cuestión” dintre de la revista Aula de Innovación Educativa. Num. 161. El currículum basat en competències hauria de ser una oportunitat per a reflexionar a fons sobre el sentit de l'educació obligatòria dintre de l'educació per a tota la vida. Reflexionar sobre els continguts culturals i les competències que precisen els joves que acaben l'ensenyament obligatori per a estar preparats i iniciar ben equipats el recorregut de tota la vida i en totes les seves dimensions (+ informació)
     
Intervenció de Juan López, Subdirector General de Formación Académica del MEC en el “Vcongreso internacional educación y sociedad”.Per a identificar les competències bàsiques que han d'incloure's en el currículum espanyol s'ha partit de les propostes realitzades per la Unió Europea, encara que tractant d'adaptar-les a les característiques del sistema educatiu espanyol. D'acord amb aquestes consideracions s'han identificat les vuit competències bàsiques, la descripció de les quals, finalitat i aspectes distintius es presenten en aquest article (+ informació)
  
Ponència: Desenvolupament del currículum per competències, a càrrec del Sr. Joan Mateu. En la intervenció defensa que en les circumstàncies actuals,cal modificar profundament la naturalesa de tot allò que transmetem als nostres alumnes. Diu que aquí és on rau la importància del canvi: deixar de pensar i de transmetre coneixements tal com els tenim ara, per tractar de canviar el xip i preocupar-se més de desenvolupar competències amb els alumnes (+ informació)
     
Ponència de Angeles Blanco Blanco, de la Universidad Complutense de Madrid. Planteja una reflexió sobre les característiques d’una planificació didàctica orientada al desenvolupament de competències. Autoevaluar la pròpia pràctica docent en matèria de programació i avaluació de competències
(+ informació)
   
Programar per competències: un exemple de selecció de continguts per a la programació de l’àrea de coneixement del medi social i cultural. Escola Sant Felip Neri (PRIMÀRIA) (+ informació)
   
Las competencias básicas en el sistema educativo comprensivo. Presentació que, entre altres reflexions, ens dóna uns models de desenvolupament de descriptors de competències bàsiques per a quart d’ESO en comunicació lingüística i matemàtiques (SECUNDÀRIA) (+ informació)
     
Informe EURYDICE sobre les competències bàsiques. Informe de la Unió Europea sobre les competències bàsiques en els països membres (+ informació)
   
Conferencia Internacional de Expertos sobre la Enseñanza de las Ciencias, la Tecnología y las Matemáticas en pro del Desarrollo Humano(Goa, India, 20-23 de febrero de 2001). Del 20 al 23 de febrer de 2001, es van reunir a Goa, Índia, 360 especialistes de l’ensenyament de les ciències, la tecnologia i les atemàtiquesa fi de passar revista a la situació actual d'aquest ensenyament en el món i de formular recomanacions per a avançar en el futur (+ informació)
     
     
 
CRP Vallès Oriental I -Granollers -