IV JORNADES D'EDUCACIÓ INFANTIL

PRINCIPIS BÀSICS DE LÓCZY

MIRAR L'INFANT

Experiències de Centres presentades
24 d'octubre 2009

Grup A: Experiències de vida quotidiana
Coordinat per Rosa Vidiella. Educadora especialitzada i pedagoga. Membre i representant de l'Associació Pikler-Hengstenberg

   
       
   
       
   

Grup B: Formació i pràctica dels equips docents

Coordinat per Teresa Godall. Professora de la UB. Membre i representant de l'Associació Pikler-Hengstenberg

 
       
       
 

Grup C: Joc i activitat autònoma

Coordinat per Sílvia Palou. Mestre i psicòloga infantil. Editora revista Guix Infantil. Editorial Graó.

     

   

     
Àlbum: "llibertat de moviments"
 
 
 
CRP Vallès Oriental I - Granollers
 
Departament d'Educació