RECURSOS
Activitats on-line:
Webquests
J-clics
Miniunitats didàctiques
Vídeos de l'EDU3
............................

Llibres i audiovisuals de la mediateca.

   
A la xarxa
Conozcamos la cultura de nuestro amigo Omar
Webquest de Dominga Alberjon Garcia, Juan de la Cruz Carrasco Arce i Manuel Jiménez Cabeza, per introduir les diferències culturals a nens i nenes de Cicle Inicial. En castellà.
 
     
El Marroc
Webquest adreçada a Cicle Superior de Primària i 1r. cicle d'ESO, elaborada per Núria Coma.
 
     
De Nador a Vic
Una webQuest interdisciplinar i cooperativa de Núria Alart. Adreçada als alumnes d’aules d’acollida de secundària. Aplicant la teoria de les Intel·ligències Múltiples.
 
     
Fem una revista intercultural
Projecte interdisciplinar aplicant la teoria de les intel·ligències múltiples de H.Gardner.
WebQuest de Núria Alart adreçada al Primer Cicle d'ESO i/o Aula d'Acollida

 
     
L'Islam
Webquest per introduir a alumnes de quart d'ESO en la cultura islàmica. la tasca consisteix en cercar informació per fer un diari. En anglès.
 
     
Las grandes religiones
Projecte d'activitats per a l'àrea de religió sobre les religions més significatives que existeixen arreu del món de Josefina Grau. Per Primària.
 
     
Les grans religions
Paquet adreçat al segon cicle d'ESO on es treballen les grans religions del món: creences, implantació geogràfica, simbologia, ritus, llibres sagrats, costums... Realitzat per José A. Pérez Morales i Maribel Rivero.
     
EDU3
Una setantena de vídeos que ens parlen del Marroc amb diferents mirades, per diferents àrees i nivells.
 
     
Diccionari il·lustrat català-àrab  
     
Els llocs sagrats
Miniunitat didàctica de l'EDU365
 
     
La meva germana Aixa  
     

Les religions al món
Aplicatiu sobre les religions del món que conté informació i activitats interactives .

 
     
   
     
A la nostra mediateca
  Llibres  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  Vídeos-DVD's  
   
   
   
   
   
   
     
A la mediateca general