En aquesta pàgina podeu trobar informació i diferents recursos per treballar l'eix temàtic del Marroc. També hi publicarem les activitats realitzades pels centres de Banyoles, en el marc del projecte "Cap a un centre acollidor" realitzat amb la coordinació dels Serveis Educatius del Pla de l'Estany i el Pla Educatiu d'Entorn.