EL SISTEMA EDUCATIU

   
 

Està en procés de reforma des de l'any 2003. Mentre van avançant els canvis és bo de saber que l'escola és obligatòria al Marroc a partir dels 6 anys i fins als 14. S'hi estudia de 1r curs fins a 9è en dos cicles de 6 i 3 anys, respectivament. De 1r. a 6è es fan unes 30 hores de classe setmanals i de 7è a 9è unes 24. Els alumnes que no aproven 9è van a FP i els que superen aquest curs poden curs tres anys d'estudis postobligatoris.

L'educació és una tasca sobretot familiar i religiosa (mesquita) i a l'escola se li reserva la feina més instructiva.

 

 

 
 

La feina de l'alumnat és sobretot memoritzar i acumular coneixements alhora que respectar els mestres i professors que fan classe imposant sempre la seva autoritat amb una disciplina molt rígida.

Al sistema educatiu del Marroc no hi sol haver activitats extraescolars ja que no es consideren necessàries al no ser concebut també com un espai de joc. Els alumnes no tenen ajuts ni beques i el contacte entre la família i els mestres és molt escàs ja que la família els delega tota l'autoritat.