LA RELIGIÓ

   
 

L'islam és la religió majoritària del Marroc; s'estima que el 98,8% de la població es considera musulmana, i només l'1,1% professa el cristianisme. L’islam és una religió monoteista (venera un sol Déu anomenat Allah) i té com a llibre sagrat l'Alcorà que pels creients és paraula de Déu.

L'Islam és també una religió eminentment social. Amb això volem dir que pels creients musulmans, la religió és molt més que qüestió personal: és una vivència que abraça i unifica totes les facetes de la vida.

   

El nucli de la llei islàmica s'expressa en cinc preceptes bàsics que són els cinc pilars de la religió que tot bon musulmà ha de complir: la professió de fe, la pregària ritual, l'almoina, el dejuni durant el mes el ramadà i el pelegrinatge a la Meca.

A més d'aquests cinc preceptes bàsics, la religió islàmica estableix altres pautes de conducta i manté costums preislàmiques pròpies de la terra on es formà, com ara la poligàmia o la prohibició de menjar carn de porc o beure vi i altres begudes alcohòliques.