XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu el dia 27 de juny de 2002

Justificació
Funcionament
Tallers

 
 
 

 

 

Desevolupament de materials informàtics les oposicions fonològiques

 


    Coordinació:CREDA Narcis Massó
  Descripció Autors Materials
 

Materials

  Daus
Dau oposicions fonològiques
Dau R simple
Dau R primera posició
Dau R segona posició
Dau R cinquena posició
Dau R sisena posició
Dau TR inicial
Dau CR inicial
Dau CR inicial Paraules
Dau TR inicial Paraules
Dau PL inicial
Dau PL inicial Paraules
Dau PR inicial
Dau PR inicial Paraules
Dau FR inicial
Dau Fr inicial Paraules
Dau FL inicial
Dau FL inicial Paraules
Dau GR inicial
Dau BR inicial
Dau BR inicial Paraules
Dau GR inicial Paraules
Dominós i encadenats

Dominó R simple
Dominó R simple 2
Dominó R diferents posicions 1
Dominó R diferents posicions 2
Dominó R diferents posicions 3
Dominó R diferents posicions
Encadenat R diferents posicions
Encadenat R diferents posicions 1

Loto
Loto R simple 1
Loto R simple 2
Loto RR primera
Loto RR segona
Loto RR cinquena
Loto RR sisena
Cartes
Memori R simple1
Memori R simple2
Memori RR diferents posicions 1
Memori RR diferents posicions 2