XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquķ trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
 
JORNADA 2003
 
JORNADA 2004
   
JORNADA 2005 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Funcionament


 

Cal tenir present que aquestes Jornades Taller

  • tenen una finalitat productiva més que no pas formativa. L'activitat s'organitzarą amb l'objectiu de realitzar un producte. Als participants se'ls assignarą aquelles tasques que millor sąpiguen fer.
  • estan adreēades als professionals del sector interessats en crear materials informątics. Hi pot participar qualsevol persona interessada.
  • es realitzaran de manera distribuļda arreu de Catalunya. Es farą una oferta de tallers amb un objectiu propi i si podrą participar amb independència de la ubicació geogrąfica del lloc de treball.
  • la publicació i distribució dels materials acabats es farą a través dels seminaris, cdroms i la XTEC
  • Cada taller tindrą persones responsables que organitzaran el treball, guardaran els materials elaborats i els enviaran al Departament.
  • La matrķcula i altres gestions es realitzaran per Internet, seguint les instruccions que trobareu en aquesta pągina.

XTEC