XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
   
CALENDARI
   
TALLERS
   
   
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
 
JORNADA 2003
 
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

VI Jornada- Tallers Creació de materials DNEE

Dia 29 de juny de 2004


 

Tallers Curs 2003-2004

 1. Discriminació auditiva de parelles de paraules Sant Feliu de Llobregat

 2. Aprofitament del programa SIGNE 2 en la preparació d’activitats de classe per a usuaris de llengua de signes. Barcelona

 3. El treball de la sexualitat per a adolescents amb retard mental (Clic) SantPedor

 4. Treball de lèxic amb Clic per al TAE Premià

 5. Revista jove extraordinari d'estiu Badalona

 6. Activitats de familiarització amb el teclat i l'escriptura Barcelona

 7. Vídeoconceptes Tarragona

 8. Generació automàtica de problemes senzills amb continguts per a "joves" Barcelona

 9. Problemes de sumes i restes fins a 9 amb el Petit Escriptor Barcelona

 10. Creació de plafons SPC amb el Word Barcelona

 11. Activitats d'orientació, mobilitat i estimulació amb el joystick i la catifa màgica Mataró

 12. Recull de materials per introducció a la informàtica a alumnat d'ESO amb NEE Barcelona

 

 

   

XTEC