XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
   
CALENDARI
   
TALLERS
   
   
MATERIALS
CREATS
   
JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
   
JORNADA 2001
   
JORNADA 2002
   
JORNADA 2003
   


 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

Creació de plafons SPC amb el Word

 


    Coordinació: Silvia Bort Molner, Ramon Raventós, Ramon Ibañez, Gloria Vidiella  
  Descripció   Autors Materials  

 

1050 kb Descripció del material

El resultat d'aquest taller ha estat la creació de 64 plafons de comunicació amb símbols SPC que responen a situacions comunicatives quotidianes de l'escola i de la vida diària

Els plafons són document Word que es podem imprimir en paper o be editar-los i adaptar-los a d'altres necessitats concretes.

2

accions

 

activitats i accions doci

 

accions amb joguines

2

festivitats importants

 

accions amb roba

 

fruites

 

accions i activitas gimnàstica

 

fruites i verdures, accions aliments

 

accions i activitats escola

3

 hàbits quotidians

 

accions i estats dànim

4

horari,accions i activitats escola

 

accions, relacions i activitats escola

 

maneres doci

 

accions, relacions i estats d'ànim

 

mitjans de transport

 

activitats classe, dolors, estats danim i accions

 

parts del cap, colors i tamanys

 

activitats i accions doci, aliments i aparells domèstics

2

persones, accions i varis

 

ajuts tècnics i utensilis bany i menjar

 

plafó per combinar el temps

 

animals i accions duna granja

2

plafó variat

2

dies setmana i temps

2

roba

2

elements conte de les set cabretes

 

roba i activitats de colònies

 

elements i accions granja

 

roba i utensilis

2

elements joc de l'oca

 

sortides excursions

4

elements piscina

7

utensilis cuina

 

espais i llocs escola

 

utensilis i accions cuina

2

estas dànim

 

utensilis i accions escola

 

família, accions i relacions, temps i elements llar

 

utensilis, activitats i relacions de colònies

XTEC