XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
   
CALENDARI
   
TALLERS
   
   
MATERIALS
CREATS
   
JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
   
JORNADA 2001
   
JORNADA 2002
   
JORNADA 2003
   


 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

Creació de plafons SPC amb el Word

 


    Coordinació: Silvia Bort Molner, Ramon Raventós, Ramon Ibañez, Gloria Vidiella  
  Descripció   Autors Materials  

 

Descripció del taller

El professionals que treballem amb plafons de comunicació SPC tenim la feina gens fàcil de crear-los i adaptar-los segons les necessitats comunicatives dels nostres alumnes.

Tot i que habitualment s'utilitza el Boardmaker aquest és un programa comercial que no sempre està a l'abast de tots el centres i els professionals.

Actualment és possible crear plafons de comunicació utilitzant el programari estàndard i molt concretament el Word.

L'ús de programari estàndard facilita la incorporació de pictogrames relacionats tant amb l'entorn cultural i com en l'entorn familiar de l'alumnat.

L'objectiu d'aquests taller es

  • Aprendre a crear plafons de comunicació utilitzant el Word i altre programari estàndard
  • Elaborar plafons temàtics d'interès general que posteriorment es podran personalitzar per cada usuari.

Materials i programes

Entre altre materials utilitzarem

  • Diccionari de símbols SPC
  • Word o altres editors
  • editors gràfics (PaintShopPro, Càmera digital,...)
XTEC