XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.


Jornada 1999
Jornada 2000
Jornada 2001
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Jornada Creació de Materials 27 juny 2002


 

Tallers

1.- Recursos per la comunicació amb famílies i alumnes nouvinguts que desconeixen la llengua catalana i castellana- Granollers

3.- Pàgines web amb contingut específic per alumnat amb NEE- Barcelona

4.- Informatitzar protocol d'exploració de llenguatge per alumnat amb nee basat en imatges - Barcelona

5.- Desevolupament de materials informàtics les oposicions fonològiques- Salt

6.- Compartir i organitzar materials informàtics d'accés i comunicació creats en entorns oberts- Barcelona

8.- Activitats i materials per treballar el concepte de l'aigua, la seva bona utilització i estalvi- Santpedor

11.- Creació d'activitats clic per treballar oposicions fonològiques /s/ - /z/ s sonora-s sorda i les consonants final de síl·laba /l/ i /n/.- Lleida

13.- Comprensió lectora amb problemes de matemàtiques- Barcelona

XTEC