XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu el dia 27 de juny de 2002

Justificaciˇ
Funcionament
Tallers

 
 
 

 

 

Creació d'activiatts clic per treballar oposicions fonològiques /s/ - /z/ i les consonants final de síl·laba /l/ i /n/.

 


    Coordinació: Anna Fontelles Terrés i Antón Solé
  Descripció Autors Materials
 

Materials

 

Inverses N

Activitats dirigides a alumnes que comencen a articular el so "N" però encara no l'han generalitzat en la parla espontània, especialment en les posicions inversa o mixta : ometen el so o el canvien al parlar i/o a l' escriure.

 

Documentacio


 

 

Oposició fonològica /s/ sorda- /s/ sonora

Es treballa la discriminació de la presencia-absència dels sons s sorda, s sonora, localitzar els fonemes en diferents posicions de la paraula, discriminació de paraules d'igual accent i durada canviant només un fonema i l'oposició fonològica s sorda, s sonora.

 

Documentacio