' XTEC. Escola oberta. Educació Especial
XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.

Justificació
Funcionament
Calendari
Tallers
Materials


Jornada 1999
Jornada 2000
Jornada 2001
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Creació d'activiatts clic per treballar oposicions fonològiques /s/ - /z/ i les consonants final de síl·laba /l/ i /n/.

 


    Coordinació: Anna Fontelles Terrés i Antón Solé
  Descripció Autors Materials

 

Divina

Alandi

Montagut

M. Pilar

Borràs

Piñol

Meritxell

Cornudella

Farran

Mercè

Farre

Perdiguer

Anna

Fontelles

Terrés

Anna

Mallat

Cortada

M. Teresa

Masagué

Sans

Montserrat

Molet

Torres

Manel

Montoliu

Albesa

Irene

Pascual

Vidal

Araceli

Sabate

Baranda

Antoni

Solé

Escudé

 

XTEC