XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.

Justificació
Funcionament
Calendari
Tallers
Materials


Jornada 1999
Jornada 2000
Jornada 2001
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Protocol Informatitzat d'exploració de llenguatge basat en imatges, per alumnat amb nee

 


    Coordinació:Xavier Ferrer
  Descripcio Autors Materials

 

Materials

 

 

El Test de Logopedia Disc Test

Es tracta de dues proves que utilitzen el programa SEA, imatges i sons sense text.

  • sons_ambient.sea treballa amb els sons de l'ambient i avalua la discriminació del sons sords i sonors
  • opos_sonor.sea treballa amb vocabulari i imatges familiars avalant si l'usuari discrimina el punt d'articulació, el mode d'articulació i el sons sords i sonors

XTEC