XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.

Justificació
Funcionament
Calendari
Tallers
Materials


Jornada 1999
Jornada 2000
Jornada 2001
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Comprensió lectora amb problemes de matemàtiques

 


    Coordinació: Marta Vivas Ripollés
  Descripció Autors Materials

 

Materials

Problemes

 

 

 

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

Problema 6

Problema7

XTEC