XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.

Justificació
Funcionament
Calendari
Tallers
Materials


Jornada 1999
Jornada 2000
Jornada 2001
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Compartir i organitzar materials informàtics d'accés i comunicació creats en entorns oberts

 

    Població: Barcelona
    Coordinació:Jordi Escoin
  Inscripció Mapa Propostes Inscrits Materials

 

Descripció
Es tracte de recopilar material realitzat amb programari d'accessibilitat i de comunicació augmentativa, tant per Windows con per Mac-OS. Fitxers de treball realitzats amb Speaking Dinamically, Plafons, TPWin, Board Maker, Discover ( o Ke:nx), SAW, PowerPoint, etc..
L'objectiu es poder compartir materials entre els centres i professionals, ja que la creació dels mateixos requereix molt temps, i en molts casos es poden reutilitzar materials ja fets amb petits retocs.
La sessió de treball consistirà en agrupar el material, classificar-lo segons utilitat o programari, i facilitar la seva posterior publicació en format CD o en web (des de el PIE) per que pugui ser repartit o pugui posar-se a l'abast de qui els precisi.
Es crearan petits grups de treball, en funció del programari o d'altres criteris a valorar i al final es farà una posta en comú.
Participants: professionals que tinguin o han creat fitxers amb aquest programari i estiguin en disposició de compartir-lo.

Programes
Speaking Dinamically, Plafons, TPWin, Board Maker, Discover ( o Ke:nx), SAW, PowerPoint,...

XTEC