XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
   
CALENDARI
   
TALLERS
   
   
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
 
JORNADA 2003
 
JORNADA 2004
 
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

VII Jornada- Tallers Creació de materials DNEE

Dia 28 de juny de 2005


 

Introducció

Tallers Curs 2004-2005

 

   

 

XTEC