XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
 
JORNADA 2003
 
JORNADA 2004
 
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Treballar els temps verbal: present passat i futur

 


    Coordinació: Anna Fontelles
  Descripció Autors Materials  11 Mb Propostes

 

Els material

En aquest taller es van utilitzar les facilitats de l'ordinador per navegar endavant i endarrera amb les presentacions Power Point, que representen una línia de temps virtual, juntament amb la facilitat de les fotografies per "congelar" instants del present per elaborar un material multimèdia de suport als professors per tal de treballar els temps verbals en present, passat i futur.

Temps verbals


Amb aquest material, i en funció de les habilitats lingüístiques de l'alumne, es poden treballar: l'estructura de frase, l'ús de seqüències temporals, la utilització d' adverbis de temps (ara, abans, després), la concordança de gènere i de nombre, etc

XTEC