XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
  
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

V Jornada - Tallers de creació de materials NEE
26 de juny de 2003

 


Justificació


 

Com en cursos anteriors, enguany realitzarem aquesta jornada on convoquem els professionals que donen atenció educativa a l'alumnat que requereix atencions especials, perquè s'organitzin en equips de treball col·laboratiu.

Aquesta jornada té la voluntat de conjugar:

  • la necessitat de materials específics que té l'alumnat amb NEE
  • la feina de creació de materials personalitzats que realitzen els professionals
  • la facilitat de treballar amb eines informàtiques, tant per part del professorat com de l'alumnat
  • les tècniques de treball col·laboratiu, on es comparteixen les inquietuds i els coneixements per aconseguir acabar un material.

XTEC