XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
  
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

V Jornada- Tallers Creació de materials NEE

Dia 26 de juny de 2003 9 a 17 hores


 

Tallers

1.- Aprenentatge sistemàtic de la lectoescriptura amb el programa Clic 3.0 -Tarragona

2.- Construcció de ratolins, polsadors i joguines adaptades. - Barcelona

3.- Revista jove. Número extraordinari d'estiu. - El Prat de Llobregat

5.-Creació de jocs de taula i ordinador pel treball fonètic- Lleida

6.-Adaptació de materials d'aula amb suport informàtic - Ripollet

8.-El PCC en Escoles d’Educació Especial: desenvolupament curricular de blocs temàtics i elaboració de proves de mínims.- Tortosa

9.-Vocabulari bàsic del decurs de l'any.- El Pla de Santa Maria

10.-Medi ambient: creació d’activitats d’estimulació visual per alumnes greument afectats.- Santpedor

11.-Creació de videoclips infantils per a treballar la comprensió i l’expressió oral- Barcelona

XTEC