XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
  
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Creació de videoclips infantils per a treballar la comprensió i l’expressió oral

 


  Coordinació:Rosa Viladell, Montserrat Vila i Benjamí Vidiella
  Cançons: Àngel Duran
  Descripció   Autors Materials

 

 

 • La gallina ponicana flash presentació Power Point 4 MB
 • El lleó no em fa por flash presentació Power Point 1,2 MB
 • Peix petit flash presentació Power Point 2.4 MB
 • A comprar peix flash presentació Power Point 1,7 MB
 • Una mosca volaba per la llum flash presentació Power Point 0,8 MB
 • El gall i la gallina flash 0,5 MB

 

   

       
XTEC