XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
 
JORNADA 2003
 
JORNADA 2004
 
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Plantilles d'activitats de lectoescriptura

 


  Coordinació: Reme Sanabria Arias i Mercedes Rivera Pérez  
  Descripció Autors Materials 9 Mb Propostes

 

Plantilles Word d'activitats de lectoescriptura és una recopilació de propostes d'activitats per treballar la lectoescriptura que es presenten en forma de plantilla Word.
Inicialment s'a treballat amb 10/12 paraules a cada grup /carpeta que posterioment es poden ampliar a més grups de paraules

El grup de paraules seleccionades volen assegurar la presencia de:

 • Paraules amb síl·labes directes
 • Paraules amb síl·laba inicial només amb vocal
 • Paraules acabades amb consonant
 • Paraules amb síl·labes inverses
 • Paraules amb síl·labes mixtes
 • Paraules amb síl·labes travades

Les fonts de lletres Arial, Comic Sans MS, Escolar2, Escolar4, Escolar5, Massallera, Memimas-RegularAlternate, Monotype Sorts, Times New Roman han d'estar instal·lades ja que, sense elles, algunes Plantilles no funcionaran correctament i es veuran deformades

Algunes plantilles porten instruccions de com treballar

Materials

Imatges

 1.  Magatzem d'icones catalanes 
 2. Picto Freefoto.com
 3. Banc d'imatges. CNICE - MECD.
 4. SEDEC
 5. GOOGLE

Exemples

Plantilles

Consciència fonològica

Aparellament

 1. Identificar paraules idèntiques
 2. Identificar paraules – dibuix
  En dos columnes

  Els dibuix al mig
 3. Aparellar paraula – paraula (de pal a lligada)

Identificació

 1. Identificació d’una lletra demanada a partir d’un model escrit.
 2. Identificació d’una lletra demanada a partir d’un dibuix referent (onomatopeia).
 3. Identificació d’una lletra a dins d’una paraula.
 4. Reconeixement d’un so a partir d’un dibuix, sense model escrit ni oral.
 5. Identificació de síl·labes.
  A seleccionar entre síl·labes aïllades
  A reconèixer dins de la paraula.
 6. Identificació de paraules escrites a partir d’un model escrit donat.
 7. Reconeixement de paraules escrites a partir d’una consigna oral (hi haurà consignes sense correspondència)
 8. Identificació de paraules escrites a partir d’una imatge. 
  Hi haurà consignes sense correspondència
  A triar entre pseudoparaules

Comprensió

 1. Dibuixar el significat d’una paraula escrita (caselles)
 2. Dibuixar el significat d’una paraula escrita (dòmino)

Escriptura

 1. Repassar lletres
 2. Repassar síl·labes
 3. Repassar paraules
 4. Copiar triant el model adequat

Confegir paraules

 1. A partir de l’armari sil·làbic codificat
 2. A partir de famílies de lletres

Lectura de paraules

 1. Lletra de pal
 2. Lletra lligada

Dictats muts

 1. Model dòmino
 2. Model caselles pal
 3. Model caselles lligada

Jocs

Dòmino de paraules

 1. Dòmino clàssic
 2. Associació de paraules i dibuixos
 3. Escriure el que falta

Cartronets

 1. Cartronets petits de lectura
 2. Cartronets de sobretaula

XTEC