XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
 
JORNADA 2003
 
JORNADA 2004
 
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Plantilles d'activitats de lectoescriptura

 


  Coordinació: Reme Sanabria Arias i Mercedes Rivera Pérez  
  Descripció Lloc Inscripció Llistat Inscrits Propostes

 

Introducció

La llengua escrita és un del principals aprenentatges que es fan a l'escola. Són necessaris multiples materials en formes, continguts i presentacions diferents per a que l'alumnat aconsegueixi una suficient habilitat. L'ordinador permet amb facilitar crear i personalitzar materials de manera que s'adaptin les necessitats i interessos de cada alumne

La finalitat d'aquest taller es la creació de plantilles de documents Word, per l'elaboració de diverses activitats:

 • Associació dibuix- paraula dòmino, cartronets lectors de
  doble cara, cartes, mèmori,...
 • Dictas de paraules bingo, dictats sense models,...
 • Llegir paraules
 • Conferir paraules a partir de familia de paraules
 • Completar paraules síl·labes, lletres
 • Ordenar paraules
 • Completar frase substituir dibuixos insertats
 • Creació de jocs daus, cartes, dòmino
 • I elaboració de plantilles noves, si s'escau

Caldrà

 • dissenyar el exercicis, tant en el seus aspectes tècnics com en els educatius.
 • decidir els diferents continguts: lèxic, textos, ...
 • trobar les imatges o ilustracions
 • muntar les plantilles i exercicis

XTEC