XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos
El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

27-Feb-2004

WebMates, 100 problemes i altres recursos

WebMates

http://www.xtec.net/~porellan/programari/

Introducció

La WebMates és una pàgina personal que conté programes per treballar aspectes de les matemàtiques elementals. La majoria són petites aplicacions que treballen un aspecte concret de les matemàtiques. El seu autor, Bernat Orellana,  proposa la informàtica com una eina que ens ha de servir per facilitar el treball i la comunicació personal a tots els que més ho necessitin. És tracta d’una persona amb múltiples experiències professionals que ara treballa a les escoles d’adults i ha creat aquests materials per respondre a les necessitats que li platejaven els seus alumnes.

Programes de càlcul numèric

Taula de multiplicar

És un petit programa per estudiar i repassar les taules fins al 10 .
Taules 1:
Cal seleccionar la taula que es  vol treballar i escriure la resposta. Un corredor indica els avenços que es fan. Es pot consultar  la taula a través del menú o bé prement F2, F3...
Taules 2:
Presenta diferents multiplicacions i un resultat. Si es tria la  resposta correcta, destapa una part d’una fotografia.
taula de multiplicar

Divisió 

Són dos programes  per treballar l’algoritme de la divisió d’una xifra. El programa
Divisió 1 proposa una divisió i et va guiant pas a pas: la xifra quocient, la multiplicació i després la resta. Si la resposta no és correcta, no deixar avançar al pas següent.

Divisió 2
encara exercita més la divisió, ja que les restes el programa intermitges les fa i l’usuari ha de fer la resta final.
divisió

Operacions adaptades a NEE

La calculadora adaptada caldapater.exe  és un programa per treballar l’algoritme de la suma, la resta i la multiplicació amb l’afegitó d’incloure un teclat virtual per escaneig.

operacions adaptades

Al peu de la pantalla es pot escollir el tipus d’operació que s’ha de treballar, i es resolen des del teclat de l’ordinador o bé fent clic al teclat en pantalla que incorpora el programa.

L’escaneig s’activa clicant a l’última tecla del teclat en pantalla. Es un escaneig doble, vertical i horitzontal, que es controla amb la tecla Retorn.
La icona ? mostra les taules com a ajuda per resoldre l’exercici.

Altres programes

Rellotge

És un programa  per treballar de múltiples maneres la lectura del rellotge. A les diferents opcions i exercicis s’hi accedeix pel menú del programa. Entre altres hi trobareu:

rellotge

 • Rellotge principal: un exercici que escriu l’hora en un text i la llegeix.
 • Investiga. Et mostra l’hora en text, la llegeix i finalment posa les agulles a l’hora.
 • Quina hora és? Mou les agulles d’uns rellotges i si hi cliques et llegeix l’hora.
 • Mou les agulles és un dictat d’hores amb veu que s’has de respondre movent les agulles del rellotge.
 • Escriu l’hora. Cal escriure l’hora que marca el rellotge.
 • Relaciona l’hora i el rellotge. Entre uns quants cal escollir el rellotge que marca l’hora indicada.
 • Relaciona text i rellotge. Cal escollir el text que correspon a l’hora escrita en forma numèrica.

Alfaeuro

 • És un programa en castellà i català  pensat per treballar l’euro:
  • En exercicis d’investigació mostra les monedes dels diferents valors.
  • A Identificar monedes cal arrossegar l’etiqueta amb el  valor sota la moneda.
  • Fer sumes de monedes i/o bitllets mostra diferents monedes i cal assenyalar l’etiqueta de la suma.
  • A Entrar una quantitat a la caixa cal arrossegar els bitllets fins completar la quantitat indicada.
  • Tornar canvi la caixa et mostra el preu i el bitllet pagat i cal arrossegar les monedes fins a completar el canvi.

  Ulisses

  És una programa per resoldre problemes i altres exercicis de matemàtiques. El mestre/a pot fer-lo desenvolupant les seves pròpies bases de dades amb els exercicis.  L’Ulisses aporta un full per escriure i calcular, una base de dades amb exercicis i opcions d’accessibilitat per a l’alumnat amb baixa visió. ulises
  • Els exercicis s’agrupen en carpetes de 12 problemes amb l’opció d’un gràfic d’ajut i sistemes d’autoajuda.
  • Disposa d’opcions d’accessibilitat per a discapacitats visuals.  Contrast alt, baix i personalitzat.
  • Inclou una màquina de calcular on podem entrar les dades pel teclat, amb el ratolí o amb un polsador. La màquina de calcular interacciona els càlculs dins el text. 
  • Enregistra els diferents passos de la resolució que junt amb els exercicis es poden exportar al Word.

  100 problemes 100 problemes amb el PowerPoint

  Daniel Graell i Preixens  dgraell@pie.xtec.es 

    Es tracta d’un material pensat per facilitar el treball autònom de l’alumne/ i simplificar la feina del professor de preparar activitats. Treballa l’àrea de matemàtiques, i com a objectiu es proposa: - Fomentar el raonament lògic en la resolució dels problemes. - Fomentar la concentració en la resolució dels problemes. - Ajudar a estructurar els problemes. - Veure que tot problema es pot resumir en una fórmula. - Descongestionar la feina del professor de matemàtiques. Consta de:

  • Col·lecció de 100 problemes adreçats a cicle superior de primària i fets amb el programa PowerPoint, amb 10 diapositives cadascun.
  • Fitxer Excel amb la classificació dels problemes graduats per la seva  modalitat i dificultat.
  • Fitxer Word associat al fitxer Excel que permet imprimir els problemes per resoldre'ls amb suport paper.

  Metodologia

  Cada problema és una presentació en PowerPoint organitzada seguint una determinada estructura per facilitar-ne la resolució: presentació powerpoint   

  L'alumne/a obre el problema a l’ordinador i l’ha de resoldre a la llibreta. A partir de la pantalla inicial, cada una dels botons compleix una triple funció:

  •   Indica les preguntes per fer i respondre.
  • Permet comprovar si la resposta trobada es la correcta.

  Pot ser una ajuda per avançar si no hi ha manera de trobar la solució. Es tracta que l'ordinador faci de "mestre", que sigui una guia, un ajut. L'ordinador proporciona un esquema de fer la feina i ajuda de forma interactiva quan l’alumne/a ho demana.

  Les ajudes poden ser excessives per a alguns, però es poden desactivar, segons el que es vulgui treballar. En aquest cas, el professor/a pot accedir a la diapositiva 2 prement Supr i desactivar el que cregui convenient, en especial en els apartats "passos", "fórmula", "operacions" i "pas a pas".

  En el dia a dia amb els meus alumnes he descobert que en alguns dels problemes pot haver-hi algun error en les operacions; cal, doncs fer-hi una repassada.

  La col·lecció de problemes es completa amb el fitxer problemes.xls, on per cada problema trobareu la mateixa informació del PowerPoint a més d’una doble classificació.

  Altres recursos de mates presentats al SATI DNEE

  CalcWav 

  CalcWav és una calculadora educativa que incorpora un mòdul d’exercicis i opcions d’accessibilitat. Entre altres característiques, el programa:
  • Incorpora un mòdul de veu que llegeix tant les tecles premudes com el visor de la calculadora.
  • Es pot redimensionar fins a ocupar tota la pantalla, facilitant d'aquesta manera la visió de les tecles i dels nombres.
  • Incorpora un mòdul d'exercicis de càlcul mental que es pot utilitzar a cegues, amb suport oral, sense tenir visió de la pantalla.

  Textos x Calcular

  És una aplicació que "escriu" automàticament l'enunciat d'un problema i proporciona recursos perquè l'alumne/a escolti l'enunciat, el dibuixi enganxant elements gràfics, i el resolgui manipulant i comptant els dibuixos. Necessita el programa Power Point, la Síntesi de veu UPCTV i el Tpwin.

  Comprensió lectora amb problemes de matemàtiques

  Problemes matemàtics que permeten la solució directa o tutoritzada combinant text i imatges fotogràfiques que proporcionen ajudes fins a la resolució.

  Programari a la XTEC

  Diversificar

 • les matemàtiques 1999
 • el càlcul mental. Projecte FT 2000

  Programa desenvolupat amb l’Excel que té com a finalitat generar exercicis de càlcul mental per a l’ESO d'una forma dinàmica i ràpida. És la continuació del programa Diversificar les matemàtiques.

  Clic de mates

  El Racó del Clic té un apartat de matemàtiques amb més de 100 paquets d’activitats de diferents continguts i nivells educatius.

  Les TIC en la diversitat i les NEE  

  Recull sistematitzat de José Manuel Casteleiro amb  programes i materials de matemàtiques d’interès per a l’atenció de la diversitat i les NEE

  Generadors automàtics d’exercicis de matemàtiques

  Generador de Tareas Matemáticas 

  Miguel Angel Nieto

 • versio 2 (Accesit junta de Andalucía 2001)
 • versio 3 (set 2003)

  És un programa per facilitar l'elaboració d'activitats escrites als professors de matemàtiques de l’ ESO.  Recull més de vuitanta activitats pròpies d'aquest cicle educatiu, en què cada professor/a pot canviar els paràmetres de les activitats i introduir els valors que desitgi, de manera que es genera un nombre il·limitat d'exercicis a partir de les opcions que ofereix el programa.

  Generador de actividades de matematicas

  Mathematics Worksheet Factory

  Programa comercial en anglès per generar exercicis sobre paper de múltiples continguts de matemàtiques.
  La versió 2 és d’ús lliure i presenta exercicis de càlcul numèric sobre paper.
  La versió 3 inclou exercicis numèrics, de geometria, etc., i la versió Demo es pot utilitzar durant 20 sessions de treball.

  Baralla de càlcul Sistema Coral ( Heliobraja)

  Jocs de cartes en format Word per  treballar el càlcul mental d’una manera diferent.
  El material es compon de 8 materials: “Heliobaraja”, Comptar, Restes, Sumes, Multiplicacions, Proves de càlcul, “Heliocohete” i “Multiglobo”.  Trobareu també unes instruccions pel seu

  globus 1 x 1nuvol 40