Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet
Documentació i taxes
imprimir

 

TAXES (B1, B2.1 i B2.2) I PREUS PÚBLICS (A1, A2 , C1 i C2)

Aportació alumnat Escoles Oficials d'Idiomes: 30€ / any escolar

 

 

 

 

 Escola Oficial d’Idiomes de l’Hospitalet   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat