Nota: Tota la informació que cal per respondre aquestes preguntes també la trobareu de forma més exhaustiva a la secció de normativa.


Envia'ns la teva pregunta

Si sóc alumne oficial del curs anterior, tinc l'horari assegurat per aquest curs?
Els alumnes del curs immediatament anterior (aprovats, suspesos, no presentats i renúncies) tenen reserva de plaça però no se'ls garanteix un horari determinat. Us recomanem per tant que vingueu a matricular-vos el més aviat possible, el dia corresponent, per poder triar horari.

Si sóc alumne oficial del curs anterior i vaig suspendre, puc fer el test de nivell per veure si puc passar de curs?
No. Els alumnes que han estat alumnes oficials de qualsevol EOI durant el curs immediatament anterior al qual es volen preinscriure queden exclosos de l'accés per test d'anivellament. Si un cop formalitzada la matrícula es demostrés que aquests alumnes han amagat aquesta informació en el moment de fer la preinscripció, se'ls anul·laria la matrícula.

Si he suspès, tinc plaça reservada per l'any següent? / Si he fet renúncia de matrícula, tinc plaça reservada per al curs següent?
Sí, tens plaça reservada (no horari) al mateix nivell com a antic alumne i cal que et matriculis en les dates indicades sempre i quan no estiguis repetint per segona vegada. Si no et matricules en les dates que s'indiquen entenem que renuncies a la reserva i oferim la plaça als alumnes procedents de preinscripció.

Què passa si no he fet l'examen final?
Si no t'has presentat obtindràs la qualificació de NP (No presentat/da) però tindràs la plaça reservada per al curs següent.

Quantes vegades es pot repetir cada curs?
En els nivells bàsic, intermedi i avançat, l'alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenayment oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per a l'idioma corresponent. Tingueu en compte però que si renuncieu a la matrícula dins el termini previst, no compta com a convocatòria exhaurida.

Què és una convocatòria de gràcia?
És la tercera convocatòria per a poder fer un mateix curs. Cal sol·licitar-la al Director i només es concedirà si els arguments presentats estan suficientment justificats i si queden places vacants del nivell i idioma que corresponguin. Els alumnes que obtenen la convocatòria de gràcia es matriculen el dia de places vacants.

Vaig aprovar l'examen de Certificat Intermedi per lliure durant el curs passat, tinc plaça reservada per aquest curs per matricular-me a quart?
No. Els alumnes lliures han de passar pel procès de preinscripció, sorteig i matriculació per esdevenir alumnes oficials el curs seguent.

Puc fer preinscripció a més d'un idioma?
Sí. Presentant una sol·licitud per a cada idioma.

He fet tard, se m'ha passat la preinscripció i la matrícula, hi ha encara alguna possibilitat de matricular-me?
Sí. El dia de places vacants, podràs fer el test d'anivellament o matricular-te directament si acredites el nivell sempre i quan quedin places vacants en el nivell que sol.licitis.

Vaig aprovar 1r fa molts anys, puc fer test d'anivellament per passar a 3r?
Sí.

Quin valor té el test d'anivellament?
No és un examen per a aprovar o suspendre i no és un prova de valor acadèmic. És simplement diagnòstica del nivell que una persona té en un moment donat d'un idioma. Només és vàlid pel curs acadèmic pel qual es realitza.

 


Puc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari?
No. Els canvis de grup no es poden autoconcedir, s'ha de demanar per escrit a la direcció. No recomanem aquesta opció perquè si no es concedeix el canvi de grup, a més d'haver pagat uns serveis dels quals no et beneficiaràs, estàs ocupant una plaça que potser algú si que hagués aprofitat plenament venint a classe.

Puc presentar-me a l'examen si no he assistit a classe?
Sí, hauràs d'obtenir com a mínim un 65% per aprovar.

Si sóc alumne antic puc accedir a un altre idioma sense passar per preinscripció i sorteig?
No. Caldrà passar per sorteig perquè l'oficialitat en un idioma no dóna l'oficialitat en un altre.

Quan podem saber els horaris i llibres que necessitarem el curs vinent?
A principis de setembre. Ho podeu consultar a la nostra web i/o als taulers d'anuncis de l'escola.

Els títols d'altres institucions es convaliden amb els de l'EOI?
No. Però poden donar accés directe per matricular-se a un nivell concret de l' EOI segons la taula d'equivalències que trobareu al nostre taulell d'anuncis.

Si estic matriculat/-da en una EOI com alumne/-a oficial, puc presentar-me per lliure per obtenir algun dels dos certificats del mateix idioma?
No. La matrícula oficial és incompatible amb la matrícula lliure del mateix idioma.

Si sóc alumne/a oficial i el curs següent no em vull matricular perdré la reserva de plaça per d'aquí a dos cursos?
Sí.

Puc fer preinscripció del mateix idioma a més d'una EOI?
No. En la mateixa preinscripció hi ha dues opcions per escollir escola.

Si estic fent That's English puc passar-me a classes presencials a l'EOI del Vendrell?
Per accedir a l'escola com a alumnes presencials has de fer preinscripció (presentant Certificació acadèmica "That's English" o butlletí de notes) i anar a sorteig. Si obtens plaça passes a ser alumne oficial amb tots els drets.

He estat alumne d'una altra EOI i he aprovat el curs. Em puc matricular a l'EOI del Vendrell per continuar els meus estudis encara que faci anys que el vaig aprovar?
Sí. Has de fer preinscripció i si acabes podent-te matricular hauràs de presentar la papereta de notes que et varen lliurar a la teva escola i a més hauràs de sol·licitar un trasllat d'expedient de l'escola on anaves a l'EOI del Vendrell.

Com se sol·licita un trasllat d'expedient?
Es pot fer des de l'EOI del Vendrell, omplint un formulari i enviant-lo a l'escola d'origen perquè facin efectiu el trasllat.

Tinc aprovat el Certificat Intermedi per lliure, com puc esdevenir alumne oficial de nivell avançat?
Has de fer preinscripció a quart o optar pel test d'anivellament, cas que consideris que potser podries fer cinquè directament.