Preguntes més freqüents

PREINSCRIPCIÓ CURS 2012-2013

PER INTERNET : La preinscripció es podrà fer des de les 0:01hores del dia 31 d'agost fins a les 24:00h del dia 4 de setembre de 2012, ambdós inclosos.

Preinscripció per internet des de www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/

PRESENCIAL: La preinscripció es podrà fer a l'escola el dimarts dia 4 de setembre de 2012 de 10:00h a 13: 00h.

.

 

Qui ha de fer preinscripció?

La preinscripció és obligatòria:
 • per accedir per primera vegada a una EOI en modalitat presencial,
 • per a alumnes del curs 2011-12 que volen canviar d'EOI en període no lectiu i no s'han matriculat com a antics alumnes el mes de juliol,
 • per als alumnes oficials de la llengua objecte de preinscripció en cursos anteriors al 2012-2013.
 • per als almnes d'EOI que volen estudiar una llengua diferent de la que cursen o han cursat.

Es podrà optar a:

 • fer preinscripcions en dos idiomes i
 • dues opcions (primera i segona) per a cada idioma que es correspondran amb les ofertes existents a les diferents EOI per a l’idioma escollit

Per fer la preinscripció telemàtica es imprescindible:

 • Emplenar els camps obligatoris (són els camps assenyalats amb un asterisc ”*”).
 • Imprimir el resguard que proporciona l’aplicació (és el comprovant de la preinscripció).
 • Assegureu-vos que en el moment de fer la matrícula podreu acreditar amb documents totes les dades aportades a la preinscripció perquè si no és així perdreu el dret a formalitzar-la

La primera vegada que accediu a la preinscripció, heu de seleccionar la pestanya dóna'm d'alta (anoteu-vos la contrasenya).

Abans de fer la preinscripció llegiu atentament la informació següent:

Requisits d’accés

 • Tenir 16 anys complerts el dia 31 de desembre de 2012.
 • Tenir 14 anys complerts el dia 31 de desembre de 2012 (només per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’Educació Secundària Obligatòria).

INSTRUCCIONS PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Accés a primer curs

Quan accediu a l'aplicatiu de preinscripció online, cliqueu primer curs

Accés a un curs superior a primer curs

Per accedir a 2n, 3r, 4t o 5è curs. Teniu dues opcions:

1) Preinscripció directa al curs corresponent, sense fer el test de nivell. Aquesta opció és per a les persones que us trobeu en alguna de les circumstàncies següents:

 • heu aprovat el curs anterior en una EOI.

 • teniu el certificat de nivell bàsic o el certificat de nivell intermedi d’EOI;

 • teniu alguna de les acreditacions, de l’any en curs o dels dos anteriors, de les taules d’exempcions que trobareu al final d’aquesta pàgina;

 • heu aprovat el batxillerat l’any en curs o l’anterior (podeu accedir al 3r curs de la llengua estrangera cursada).
   

En el moment de formalitzar la matrícula heu de presentar la documentació acreditativa d'aquestes circumstàncies.


2) Preinscripció al
test de nivell.
Aquesta opció és per a les persones que ja teniu coneixements de l'idioma al qual us voleu preinscriure però no us trobeu en cap de les circumstàncies anteriors o no disposeu de la documentació que les pot acreditar.

 • Si no feu la inscripció al test de nivell ara, després ja no el podreu fer.

 

Es recomana fer el test de nivell per garantir un diagnòstic més acurat.

En el moment de formalitzar la matrícula és imprescindible acreditar documentalment qualsevol d’aquests supòsits. Si no disposeu de la documentació pertinent i/o no us heu inscrit al Test de Nivell, no podreu realitzar-lo; en cas que el vostre número surti en el sorteig d'adjudicació de places amb dret a matrícula tampoc no us podreu matricular.

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

Calendari preinscripció i Test de Nivell (alumnes oficials, Reserva de Mestres i Pla d’Impuls)

Preinscripcions

 

Test de Nivell de Reserva de Mestres
Dimarts 4 de setembre de 12:30h a 13:30h.
Pla d’Impuls de l’Anglès Extensiu Test de Nivell i Acreditacions Nous Alumnes
El curs 2012-2013 l'EOI El Vendrell no impartirà cursos del Pla de l'Impuls

Test de Nivell

Molt important: per poder fer el test de nivell cal que el candidat/a porti el DNI i el RESGUARD de la preinscripció.

Hi haurà dos torns de Test de Nivell per a tots els idiomes i nivells: dijous 6 de setembre i divendres 7 de setembre a les 16:00h.
Publicació dels resultats del test de nivell i l’adjudicació de places
12 de setembre a les 18:00h

 

Test de nivell

El dia i l'hora per fer el test de nivell s'adjudica per sorteig a les persones preinscrites. A causa de la disponibilitat de places, en el cas d’anglès, és possible que en algunes escoles no totes les persones preinscrites siguin citades. Vegeu la taula anterior.


Adjudicació de places
La publicació dels resultats del test de nivell i l’adjudicació de places de matrícula es fa simultàniament. El dia 12 de setembre de 2012 a les 18 h es podrà consultar el resultat del sorteig de l’adjudicació de places.

Aquest sorteig determina les persones que han obtingut plaça (no es garanteix en quin horari), les persones que romanen a la llista d’espera i l’ordre per fer la matrícula.

El sorteig per fer el test de nivell i el sorteig d’adjudicació de places són públics; ambdós tenen lloc als serveis centrals del Departament d’Ensenyament, a la Via Augusta, 202-222, de Barcelona.


Formalització de la matrícula
Consulteu el calendari i la documentació necessària per formalitzar la matrícula al centre (o a la seva pàgina web) on tingueu la plaça assignada.

 

Taula d’exempcions del test de nivell d’anglès
(només són vàlides les certificacions de l’any 2010, 2011 i 2012)

NIVELL ACCÉS EOI

ANGLÈS

UNIVERSITATS CATALANES

CURS ESTIU EOI
CATALUNYA

ESOL CAMBRIDGE

TOEFL
IBT

 

 

   

 Nivell posterior al nivell
 estudiat o acreditat

 

Ex.: Acreditat 3r --> 4t EOI

       Acreditat 4t --> 5è EOI

Mateix nivell del que s’ha estudiat al curs d’estiu. Si s’ha aprovat la modalitat B d’un nivell, s’accedirà al curs següent

KET (Key English Test)

 

4

PET (Preliminary English Test)

84 – 86 punts

5

FIRST CERTIFICATE

ADVANCED

87 – 100 punts

 

Taula d’exempcions del test de nivell de francès
(només són vàlides les certificacions de l’any 2010, 2011 i 2012)

NIVELL ACCÉS EOI

FRANCÈS

UNIVERSITATS CATALANES

CURS ESTIU EOI
CATALUNYA

INSTITUT FRANÇAIS

CIEP

 

 

2

L2

 

 Nivell posterior al nivell
 estudiat o acreditat

Ex.: Acreditat 3r --> 4t EOI

       Acreditat 4t --> 5è EOI

Mateix nivell del que s’ha estudiat al curs d’estiu.
Si s’ha aprovat la modalitat B d’un nivell, s’accedirà al curs següent

3

L3 – L4

DELF A2

4

L5

DELF B1

5

L6