Enrera
Mòdul 1
Elements de disseny
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
 

Aquest primer mòdul té un doble objectiu. En primer lloc es pretén que adquiriu uns criteris bàsics de disseny per a les aplicacions multimèdia, s'aporten uns primers elements de reflexió i es destaca en particular la importància de la tipografia. Un segon objectiu consisteix en els aspectes procedimentals de donar format tipogràfic a un document. 

Les pràctiques proposades responen als dos objectius esmentats: activitats més teòriques, que demanen una lectura atenta, i d'altres més procedimentals per familiaritzar-se amb aspectes bàsics del programari. Com a activitat es proposa un exercici d'avaluació d'una web o d'un paquet d'activitats JClic, segons el curs que esteu fent. Aquest exercici globalitza els continguts presentats i us porta a aplicar les vostres destreses d'observació i avaluació.

   
  Continguts
   
 
  • Elements de disseny en les aplicacions multimèdia.
  • Criteris per a l'avaluació de webs i altres aplicacions multimèdia.
  • La interfície d'usuari.
  • El disseny en el programari.
  • Característiques de les pantalles d'ordinador.
  • Organització de la informació en les aplicacions multimèdia: estructura seqüencial, estructura jeràrquica, estructura matricial o graella, estructura hipermèdia.
  • Introducció a la tipografia.
  • Instal·lació de nous tipus de lletra.