Enrera Mòdul 1
Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge ---
Pràctica    Marc teōric   Mapa conceptual Exercicis
Pràctica d'ampliació  
Programes i fitxers


La comunicació

Aquest mòdul tracta dels trastorns en la comunicació i en especial dels referits a la llengua oral i a la parla.

Objectius

  • Prendre consciència de les principals dificultats en la comunicació i el llenguatge oral
  • Conèixer propostes d'intervenció en aquestes dificultats utilitzant les eines informàtiques
  • Eines informàtiques al servei dels sistemes alternatius de comunicació.

 

Mapa conceptual