Enrera Mòdul 5
Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge ---
Pràctica    Marc teōric   Mapa conceptual Exercicis
Pràctica d'ampliació     Programes i fitxers

 

Aprenentatge del codi escrit

El Mòdul 5 tracta de les etapes inicials de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, de les moltes dificultats que presenta i de com aprofitar les TIC.

Objectius

Text dels objectius d'aquest mòdul:

  • Explicitar les dificultats més freqüents en l'aprenentatge del codi escrit.
  • Presentar eines que faciliten la comprensió del sistema de codificar el text.
  • Presentar eines i estratègies per transitar del coneixement global a l'analític per arribar a l'escriptura convencional.
  • Conèixer entorns personalitzats que faciliten l'aprenentatge estructurant l'activitat.

Mapa conceptual