Enrera Mòdul 6
Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge del curs---
Pràctica    Marc teōric   Mapa conceptual Exercicis
Pràctica d'ampliació   Programes i fitxers

 

Comprensiķ lectora

L'objectiu de la lectura es comprendre el text escrit. El present mòdul mostra eines i estratègies que es basen en l'ordinador per treballar la comprensió lectora.

Objectius

Text dels objectius d'aquest mòdul:

  • Conèixer el procès de comprensió lectora, les estratègies que cal aplicar i les dificultats que troben els alumnes
  • Presentar materials que treballen les estratègies de comprensió lectora
  • Aplicar les TIC en la creació de textos adaptats i significatius.
  • Mostrar materials que exerciten l'eficàcialectora i la comprensió literal del text

Mapa conceptual